Regulamin udziału

§ 1
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w festiwalu DemoGraMY!

§ 2
Festiwal DemoGraMY! to przegląd młodych twórców muzycznych, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość szerokiej publiczności. Odbywa się w ramach festiwalu muzycznego Tarnów Polskiej Piosenki. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 19-20 lipca 2018 r. na płycie tarnowskiego rynku.

§ 3
Organizatorem festiwalu DemoGraMY! jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Rynek 3 33-100 Tarnów, a współorganizatorem radio RDN Małopolska z siedzibą przy ul. Bema 14, 33-100 Tarnów

§ 4
1. Każdy zespół muzyczny chcący wziąć udział w festiwalu DemoGraMY! zobowiązany jest wysłać zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.festivaltarnow.pl/zgloszenia. Termin zgłoszeń upływa 17 czerwca 2018 r. (niedziela) o godzinie 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać dane zespołu/wykonawcy oraz dane osoby zgłaszającej takie jak: nazwa zespołu/wykonawcy, plik mp3, zdjęcie zespołu, link do video, strona internetowa, opis zespołu, imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail, numer telefonu. Zgłaszający powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go, a następnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych celem wysłania poprawnego zgłoszenia

§ 5
1. Twórca muzyczny, zgłaszając chęć udziału w festiwalu DemoGraMY! oświadcza jednocześnie, że nie jest zobowiązany żadnym kontraktem lub innym aktem prawnym z żadną wytwórnią muzyczną.
2. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wobec organizatora i współorganizatora o podpisanym kontrakcie lub innym akcie prawnym wiążącym zespół z wytwórnią skutkuje dyskwalifikacją zespołu.

§ 6
1. Organizator i współorganizator powołali specjalną komisję, która wyłoni sześć zespołów, które wystąpią podczas V edycji festiwalu DemoGraMY!. Ta sama komisja (jury) wyłoni również zwycięzcę całego festiwalu. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi po występach „na żywo” w dnia 19-20 lipca.
2. W skład komisji weszli: Rafał Huszno – przewodniczący, Bartłomiej Szułakiewicz – członek komisji, Monika Stec – członek komisji, Wojciech „Void” Kiecka – członek komisji.

§ 7
Zwycięzca festiwalu DemoGraMY! jako nagrodę otrzyma sesję nagraniową w profesjonalnym studiu. Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł brutto, natomiast zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł brutto.

§ 8
1. Zgłaszający, zgłaszając chęć udziału w festiwalu DemoGraMY!, równocześnie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.
2. Brak akceptacji regulaminu skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w festiwalu DemoGraMY!.